શ્રદ્ધાધન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રદ્ધાધન

વિશેષણ

  • 1

    શ્રદ્ધારૂપી ધનવાળું; શ્રદ્ધાપ્રધાન; શ્રદ્ધાળુ.