શ્રધ્ધાલુતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રધ્ધાલુતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શ્રદ્ધાલુત્વ.