શેરને માથે સવા શેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેરને માથે સવા શેર

  • 1

    કોઈ કશાથી ચડિયાતું.