શરબત લીંબુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરબત લીંબુ

  • 1

    લીંબુની એક જાત.