શ્રમણ સંસ્કૃતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રમણ સંસ્કૃતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બૌદ્ધ અને જૈન કાળમાં પ્રવર્તેલી સંન્યાસપ્રધાન સંસ્કૃતિ.