શરમની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરમની વાત

  • 1

    શરમાવું પડે તેવી વાત.