શ્રમસાધ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રમસાધ્ય

વિશેષણ

  • 1

    કષ્ટસાધ્ય; મહેનતપૂર્વક સિદ્ધ થાય તેવું.

  • 2

    મહામુશ્કેલીએ મટાડી શકાય એવું (આયુર્વેદ).

શ્રમસાધ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રમસાધ્ય

વિશેષણ

  • 1

    શ્રમ કરવાથી જ મળી શકે એવું.