ગુજરાતી

માં શરમિંદગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શરમિંદગી1શર્મિંદગી2

શરમિંદગી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શર્મિંદગી; શરમ.

ગુજરાતી

માં શરમિંદગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શરમિંદગી1શર્મિંદગી2

શર્મિંદગી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરમિંદગી.