શરમિંદગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરમિંદગી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શર્મિંદગી; શરમ.

શર્મિંદગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શર્મિંદગી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરમિંદગી.