શ્રમ ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રમ ઉઠાવવો

  • 1

    મહેનત કરવી.