શ્રમ પહોંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રમ પહોંચવો

  • 1

    થાકવું; મહેનત પડવી.