ગુજરાતી

માં શ્રવણપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શ્રવણપટ1શ્રવણપુટ2

શ્રવણપટ1

પુંલિંગ

  • 1

    કાનનો પડદો.

ગુજરાતી

માં શ્રવણપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શ્રવણપટ1શ્રવણપુટ2

શ્રવણપુટ2

પુંલિંગ

  • 1

    કાનનો ગોખલો; કાન.