શ્રાવણવર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રાવણવર્ગ

પુંલિંગ

  • 1

    મુખ્યત્વે શ્રવણથી ભણવાનો કે ભણાવવાનો વર્ગ (અમુક મર્યાદિત સમયનો વર્ગ કઢાય છે તેવો).