શ્રીગણેશાય નમઃ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રીગણેશાય નમઃ

શબ્દપ્રયોગ

  • 1

    (મંગળ તરીકે) ગણેશને નમસ્કાર.

શ્રીગણેશાય નમઃ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રીગણેશાય નમઃ

પુંલિંગ બહુવયન​

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક પ્રારંભ.