શરીરરચનાવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીરરચનાવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઍનૅટૉમી; પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ અને મનુષ્યોની શરીર-સરંચના સંબંધી વિજ્ઞાન.