શરીરવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીરવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરની રચના વગેરેનું વિજ્ઞાન; શારીરવિદ્યા.