શરીર અમળાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર અમળાવું

  • 1

    તાવ આવે એવું લાગવું.