શરીર કટાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર કટાવું

  • 1

    શરીર કામકાજ વગર નકામું થવું.