શરીર કસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર કસવું

  • 1

    મહેનત વગેરેથી શરીરને ખડતલ બનાવવું.