શરીર ગાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ગાળવું

  • 1

    તપ વગેરેથી શરીર સૂકવી નાખવું.