શરીરે ઘટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીરે ઘટવું

  • 1

    શરીરે સુકાવું.