શરીર ઘસાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ઘસાવું

  • 1

    કામથી શરીરને ઘસારો પડવો.