શરીર ટકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ટકવું

  • 1

    શ્રમ અથવા રોગના મારા સામે શરીર ટકી રહેવું-શરીરે કામ દેવું.