શરીર ઢાંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ઢાંકવું

  • 1

    પહેરવું; ઓઢવું.

  • 2

    ગુપ્ત અંગો ઢાંકવાં.