શરીર ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ધરવું

  • 1

    શરીરી તરીકે અવતરવું.

  • 2

    રૂપ લેવું.