શરીર નભવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર નભવું

  • 1

    શ્રમ અથવા રોગના મારા સામે શરીર ટકી રહેવું-શરીરે કામ દેવું.