શરીર ભરાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ભરાઈ જવું

  • 1

    શરીર અકડાઈ જવું.