શરીર ભારે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ભારે થવું

  • 1

    શરીરમાં આળસ ભરાવું.

  • 2

    તાવ આવે એવું થવું.

  • 3

    જાડું થવું.