શરીર શોધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર શોધવું

  • 1

    શરીરનું તત્ત્વ તપાસવું. ઉદા૰ 'શરીર શોધ્યા વિના સાર નવ સાંપડે'.