શેરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેરો કરવો

  • 1

    ટિપ્પણ કરવું, તે તરીકે કાંઈ લખવું.