શૂર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂર આવવું

  • 1

    શૌર્યનો જુસ્સો આવવો.

  • 2

    જુસ્સો આવવો.