શૂર પર ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂર પર ચડવું

  • 1

    શૂરાતન આવવું.