શેર બાજરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેર બાજરી

  • 1

    ખાવા પૂરતું ધાન; રોટલો.