શેર લોહી ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેર લોહી ચડવું

  • 1

    ખૂબ આનંદિત થવું.

શેર લોહી ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેર લોહી ચડવું

  • 1

    સંતોષ-આનંદ થવો.