શેર સૂંઠ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેર સૂંઠ ખાવી

  • 1

    તાકાત હોવી.