શલાકાપુરુષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શલાકાપુરુષ

પુંલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    ઉત્તમ પુરુષ.