શૂળીએ ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળીએ ચડાવવું

  • 1

    શૂળીની શિક્ષા કરવી.