શૂળી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળી આપવી

  • 1

    શૂળીની શિક્ષા કરવી.