શળ ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શળ ઊઠવો

  • 1

    સોળનું નિશાન ચામડી પર પડવું કે થવું.