શળ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શળ પડવો

  • 1

    સોળનું નિશાન ચામડી પર પડવું કે થવું.