શળ પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શળ પાડવો

  • 1

    વાળીને સળ કે ગડીનો આંકો કરવો.