શૂળ ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળ ફૂટવું

  • 1

    શૂળનું દર્દ થવું.