શૂળ વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળ વાગવી

  • 1

    કાંટો શરીરમાં ભોંકાવો.