શ્વેતપિંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વેતપિંડ

પુંલિંગ

  • 1

    'પિટયુટરી ગ્લૅન્ડ'.