શવપરીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શવપરીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શબની દાકતરી તપાસ; 'ઑટૉપ્સી'; 'પોસ્ટ-મૉર્ટમ'.