શેવાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેવાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લીલ; સેવાળ.

  • 2

    બાફ; વરાળ.

  • 3

    શિંગની નસ.