શેવાલ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેવાલ વળવી

  • 1

    લીલ થવી-બાઝવી.