શેવાળ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેવાળ વળવી

  • 1

    લીલ થવી-બાઝવી.