શ્વાસનળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસનળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જે દ્વારા શ્વાસ ફેફસાંમાં જાય છે તે નળી.