શ્વાસપ્રશ્વાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસપ્રશ્વાસ

  • 1

    શ્વાસ લેવો અને મૂકવો તે.