શ્વાસ ઊપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ઊપડવો

  • 1

    જોરથી શ્વાસોચ્છ્વાસ ચાલવો.

  • 2

    મરણ પહેલાં પ્રાણવાયુનું જોરથી ચાલવું.